visió

Ser un referent en la manera de fer.

propòsit

Cercar el benestar de les persones mitjançant la satisfacció al client i tenint cura del medi ambient.

valors

Benestar de les PERSONES.

Compromís SOCIAL i MEDIAMBIENTAL.

Tots mirem al CLIENT.

Feina BEN FETA.

El benefici no ho és tot.