Integració vertical

A la nostra planta agrícola plantem i collim tot el blat de moro utilitzat en producció, disposant d’un equip d’Enginyers Agrícoles per seleccionar les millors varietats. Al 2016 vam instal·lar una molineria que ens garanteix el subministri de grits, farina i semolines de la millor qualitat.

Sembrar

Recol·lectar

Enmagatzemar

Elaborar

Snacks

Envasat