Invertint en creixement sostenible

La reducció al mínim de l’impacte mediambiental dels nostres processos productius, amb programes de reciclatge i us d’energies renovables que redueixen la generació de residus a totes les nostres fàbriques això emfatitza tots els nostres esforços per produir els millors productes.

El 57% de la nostra energia es verda. En algunes de les nostres línies (pellets, crispetes microones, popped) ja estem fabricant al 100% amb energia verda.

 

Fotovoltaica

  • Potencia instal·lada: 480 kWp
  • Superfície: 6.000 m2 (1 camp de futbol)
  • Panells solars: 1.848 unitats
  • Producció estimada: 738.055 kWh/any
  • Equivalent al consum de 227 llars
  • Reducció de CO2: 222.893 Kg/any

Biomassa

  • Capacitat: 5.000 Tn d’estella forestal a l’any
  • Reducció de CO2: 3.400.000 kg/any