POLÍTICA GENERAL DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Liven S.A.

Domicili: Avda Alcalde Ramon Escayola, 66. Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Telèfon: 93.590.26.26

Correu electrònic: rgpd@liven.es

Per a què fem servir les seves dades personals

Finalitat del tractament de les teves dades personals

Base jurídica per al tractament

Complir amb les obligacions fiscals vigents. El compliment d’obligacions legals que ens siguin d’aplicació, entre d’altres, com la prevenció d’abusos i fraus i la cessió de les teves dades a organismes públics.

Elaborar un perfil comercial per enviar-te publicitat personalitzada adaptada als teus interessos sobre la base de la informació de fonts internes, com ara:

La informació facilitada per tu o per la recurrència en l’obertura dels teus e-mails.

No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a tu.

Enviament de newsletters.

El consentiment prestat per tu de forma expressa en el moment de recollida de les dades que ens proporciones a través dels formularis web.

Enviament de comunicacions comercials (a través d’e-mail o notificacions push), concursos i promocions Liven S.A. El consentiment prestat per tu de forma expressa en el moment de recollida de les dades que ens proporciones a través dels formularis web.

Cessió de les teves dades personals a les empreses del grup Liven que es detallen aquí per a l’enviament de comunicacions comercials. El consentiment prestat per tu de forma expressa en el moment de recollida de les dades que ens proporciones a través dels formularis web.

Amb independència de la present Política General de privacitat de Liven S.A., a cada formulari web de recollida de les dades, t’informarem de la finalitat concreta i de la base jurídica per al seu tractament.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, mentre no sol·licitis la seva supressió, així com durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals pertinents.
Les dades protegides de Liven s’esborren automàticament de la base de dades un cop complits els 10 anys d’inactivitat, o bé si es requereixen a nivell legal.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les teves dades personals no seran cedides a cap tercer, llevat que sigui necessària la intervenció de tercers per a la prestació del servei contractat (per exemple, a entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats, etc.).

Així mateix, per a la millora de la teva experiència com a usuari de la nostra web, les teves dades podran ser tractades per diferents proveïdors de serveis (considerats com a encarregats de tractament) per compte del Responsable del Tractament.

A més, les dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableixi.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals i com pots exercir-los?

Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals ser recollides.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. Liven S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vols exercir qualsevol dels teus drets pots dirigir-te a nosaltres enviant una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic rgpd@liven.es.

Finalment t’informem que pots dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

© Copyright 2018 Liven Legal Advice